e-ISSN: 2147-1606
Başlangıç: 2011
Yayımcı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim DergisiCumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) çıkarılan uluslararası, bilimsel, hakemli ve elektronik ortamda okuyucuların erişimine açık bir dergidir. Yayın dili İngilizce ve Türkçe olan dergide okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yetişkin eğitimi alanlarını doğrudan ilgilendiren deneysel, inceleme ve derleme yazılarına yer verilmektedir.

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisieğitim alanında ve disiplinler arası çalışmalarda yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamak, evrensel bir bakış açısı ile dünyada olan gelişmeleri takip etmek, ülkemizde eğitim alanındaki değişimleri ve ihtiyaçları tespit etmek ve özgün çözümler üretmek, eğitim kuruluşları, meslek kuruluşları ve toplumun ulusal ve uluslar arası gelişimlerine destek olmak ve bu alanlarda Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış çalışmalara yer vererek kaynak oluşumuna destek olmayı amaçlamaktadır.

2024 - Cilt: 13 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Çocuk Edebiyatında Çokkültürlü Anlatı Analizi: Dünyanın Etrafında Dönen Resimli Hikâye Kitapları

e-ISSN: 2147-1606

14550        14551