Amaç ve Kapsam

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisinin amacı, eğitim alanında ve disiplinler arası çalışmalarda yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamak, evrensel bir bakış açısı ile dünyada olan gelişmeleri takip etmek, ülkemizde eğitim alanında değişimleri ve ihtiyaçları tespit etmek ve özgün çözümler üretmek, eğitim kuruluşları, meslek kuruluşları ve toplumun ulusal ve uluslar arası gelişimlerine destek olmak ve bu alanlarda Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış çalışmalara yer vererek kaynak oluşumuna destek olmaktır.


Dergimiz ‘Hakemli Dergi’ statüsünde yılda dört sayı olarak; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır.

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yetişkin eğitimi alanlarını doğrudan ilgilendiren deneysel, inceleme ve derleme yazılarını kapsamaktadır. Fen eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, İlköğretim Matematik, Ortaöğretim Matematik, Sınıf Öğretmenliği ve bu alanlarla disiplinler arası çalışmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir.

Yayımlanma Ayları
Mart Haziran Eylül Aralık

e-ISSN: 2147-1606

14550        14551