e-ISSN: 2147-1606
Founded: 2011
Publisher: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Cover Image

Cumhuriyet International Journal of Education is an international, scientific, peer-reviewed and electronic journal published by the Cumhuriyet University Faculty of Education four times a year (March, June, September, December). Experimental, review and compilation articles directly related to the fields of pre-school, primary education, secondary education, higher education and adult education are included in the journal whose publication languages ​​are English and Turkish.

Cumhuriyet International Journal of Education aims to contribute to science at high academic standards in the field of education and interdisciplinary studies, to follow the developments in the world with a universal perspective, to identify the changes and needs in the field of education in our country and to produce original solutions, and to support their international development and to support the creation of resources by including studies prepared in Turkish and English in these fields.

2023 - Volume: 12 Issue: 4

Research Article

Türkiye’de Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi: Meta Sentez Araştırması

Research Article

Matematik Öğretiminde WEB 2.0 Aracı (Polypad) Uygulaması Örneği

Research Article

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilimin Doğası Anlayışlarının Belirlenmesi

Research Article

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tasarladığı Dijital Öykülerin Niteliğinin Değerlendirilmesi

Research Article

STEM Eğitiminin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerine Etkisi

Research Article

Türkçe Öğrenimi Gören Uluslararası Öğrencilerin Dil Biyografileri

Research Article

OLUMSUZ ÇOCUKLUK DENEYİMLERİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGININ İNCELENMESİ

Research Article

Matematik Öğretmen Adaylarının Ortaklaşa Argümantasyon Sürecindeki Argümanlarının ve İspat Şemalarının İncelenmesi

Research Article

Beden Eğitiminde Kişilerarası Davranışlar Ölçeği: Türkçe’ ye Uyarlama Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Research Article

Matematik Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşleri

Research Article

Ev Okuryazarlık Etkinliklerine Aile Katılımı Ölçeğinin Geliştirilmesi

Research Article

Effectiveness of STEM-based Instruction: Preservice Mathematics Teachers’ Opinions and Its Effects on Self Efficacy

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education