Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Astronomy Education in Türkiye With The Evaluations of Prof. Dr. Zeki Aslan

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 3, 500 - 511, 29.09.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1026092

Öz

The aim of this study is one of our country's precious astronomer Prof. Dr. Zeki Aslan's explanations and evaluations, as well as the interpretation of what needs to be done to clarify the subject of astronomy education in Turkey and to increase the effectiveness of astronomy education.In this context, the basic qualitative research method was used in the study. Structured and semi-structured interviews were conducted with the participant during the data collection stage, and the participant's scientific work was examined using the document review technique. The findings of the study were obtained by performing data analysis using the descriptive analysis method.According to the findings obtained from the study, Prof. Dr. Zeki Aslan's evaluation of astronomy education in Turkey It has been evaluated that the interest in astronomy has increased in recent years and that the latest update in the Science Curriculum is at a level that will contribute to increasing public awareness of the field of astronomy. Also with the in crease of the number of science festivals, community science projects supported by TÜBITAK, observatory and planetarium , access to information about the field of astronomy has in creasedand it was evaluated to be continuing to increase the awareness of this field. It was seen that it is important to provide students with basic astronomy knowledge by organizing units and achievements at the primary education level, and it was suggested that the inclusion of astronomy subjects, which are elective courses in secondary education, in the category of compulsory courses will contribute to the development of high school students in this field.

Kaynakça

 • Aksan, Z., & Çelikler, D. (2017). Okul öncesi çocuklara astronomi eğitimi: uzay ve gezegenler. Kafkas Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, (20), 347-359.
 • Aktamış, H., & Arıcı, V. (2013). Sanal gerçeklik programlarının astronomi konularının öğretiminde kullanılmasının akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 58-70.
 • Albayrak, H. (2016). Astronomi konularının da istasyon tekniğinin öğrencilerin akademik başarısına ve astronomiye karşı tutumuna etkisi (Master's thesis, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Aslan, Z. (2006, 27-29 Mart). Astronomi Neden Okutulmalı? 2006 Tam Güneş Tutulması Ve Astronominin Fen Bilimleri Eğitimindeki Yeri Sempozyumunda Sunuldu, Antalya.
 • Aslan, Z., & Gölbaşı, O. (1991). Gökbilimci Yetiştirilmesi, İstihdamı Ve Ulusal Gözlemevi Çalışmaları.
 • Aslan, Z., Aydın, C., Demircan, O., Kırbıyık, H. Ve Derman, E. (1996). Astronomi Ve Uzay Bilimleri Ders Kitabı. Ankara: Tekışık Yayıncılık.
 • Aslan, Zeki, Zeynel Tunca, Halil Kırbıyık, Dursun Koçer ve Hasan Esenoğlu (Editörler). 20. Yılında Evrene Açılan Penceremiz, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Kuruluş Öyküsü. Antalya, 2017.

Prof. Dr. Zeki Aslan'ın Değerlendirmeleri ile Türkiye'de Astronomi Eğitimi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 3, 500 - 511, 29.09.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1026092

Öz

Bu çalışmanın amacı, ülkemizin öncül astronomlarından Prof. Dr. Zeki Aslan’ın açıklamaları ve değerlendirmeleri ile Türkiye’deki astronomi eğitiminin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve geçmişten günümüze değin sürdürülen astronomi eğitiminin etkinliğinin artırılması için yapılması gerekenlerin yorumlanmasıdır. Bu bağlamda çalışmada temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Verilerin toplanması noktasında katılımcı ile yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve katılımcının bilimsel çalışmaları doküman incelemesi tekniği ile incelenmiştir. Betimsel analiz yöntemi ile veri analizi gerçekleştirilerek çalışmanın bulguları elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre Prof. Dr. Zeki Aslan’ın Türkiye’deki astronomi eğitimi değerlendirmesi noktasında astronomiye ilginin son yıllarda artığı ve Fen Bilimleri Öğretim Programındaki güncellemenin astronomi alanına dair toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlayacak düzeyde olduğu değerlendirilmiştir. Ayrıca bilim şenlikleri, TÜBİTAK destekli projeler, gözlemevleri ve planetaryumların sayılarının artması ile astronomi alanına dair bilgilere erişimin arttığı ve bu yollar ile bu alana yönelik farkındalığın artarak devam edeceği değerlendirilmiştir. İlköğretim seviyesinde ünite ve kazanımların düzenlenmesiyle öğrencilere temel seviyedeki astronomi bilgilerinin kazandırılması hususunun önem arz ettiği görülmüş ve ortaöğretimde seçmeli ders olan astronomi konularının zorunlu ders kategorisine alınmasının öğrencilerin bu alandaki gelişimine katkı sağlayacağı önerilmiştir.

Kaynakça

 • Aksan, Z., & Çelikler, D. (2017). Okul öncesi çocuklara astronomi eğitimi: uzay ve gezegenler. Kafkas Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, (20), 347-359.
 • Aktamış, H., & Arıcı, V. (2013). Sanal gerçeklik programlarının astronomi konularının öğretiminde kullanılmasının akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 58-70.
 • Albayrak, H. (2016). Astronomi konularının da istasyon tekniğinin öğrencilerin akademik başarısına ve astronomiye karşı tutumuna etkisi (Master's thesis, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Aslan, Z. (2006, 27-29 Mart). Astronomi Neden Okutulmalı? 2006 Tam Güneş Tutulması Ve Astronominin Fen Bilimleri Eğitimindeki Yeri Sempozyumunda Sunuldu, Antalya.
 • Aslan, Z., & Gölbaşı, O. (1991). Gökbilimci Yetiştirilmesi, İstihdamı Ve Ulusal Gözlemevi Çalışmaları.
 • Aslan, Z., Aydın, C., Demircan, O., Kırbıyık, H. Ve Derman, E. (1996). Astronomi Ve Uzay Bilimleri Ders Kitabı. Ankara: Tekışık Yayıncılık.
 • Aslan, Zeki, Zeynel Tunca, Halil Kırbıyık, Dursun Koçer ve Hasan Esenoğlu (Editörler). 20. Yılında Evrene Açılan Penceremiz, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Kuruluş Öyküsü. Antalya, 2017.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yeşim YAVUZ ÇİV> (Sorumlu Yazar)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2378-7718
Türkiye


Yavuz SAKA Bu kişi benim
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9927-5017
Türkiye


Özlem KORAY>
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1804-0871
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Yavuz Çiv, Y. , Saka, Y. & Koray, Ö. (2022). Prof. Dr. Zeki Aslan'ın Değerlendirmeleri ile Türkiye'de Astronomi Eğitimi . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 11 (3) , 500-511 . DOI: 10.30703/cije.1026092

e-ISSN: 2147-1606

14550        14551