PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Impact of Subliminal Messages in Cartoons on Children

Yıl 2014, Cilt 3, Sayı 3, 25 - 39, 01.09.2014
https://doi.org/10.30703/cije.321348

Öz

The functions of the cartoons that its audience is kids; to teach, to show the truth, to entertain, to educate while entertaining. Unfortunately the positive messages aren’t received at every cartoon to fulfill these functions. There are the messages that take form according to the opinion, belief or thought of the producer of the cartoon behind the apparently innocent messages. Because called on the subconscious, the effects of subliminal messages are more capacious and faster than the others. The subliminal messages are acknowledged by large mass-still discussed veins-. Death, sexuality, severity, surreal elements and negative messages that degrades the national emotions are hidden in cartoons by the subliminal persuasion methods. In this study, the effects over the kids of subliminal messages were investigated. For this purpose cartoon, subliminal persuasion methods were explained. Some cartoons are researched with semiotic analysis to the subliminal messages placed in the cartoon are drawn attention. Existence of the subliminal messages were discussed for many years against their bombardment parents’, educators’, media companies’, and governments’ assignments were submitted as offer.

Kaynakça

 • Albayrak, Ahmet. (2013). Çocuğa saygılı medya anlayışı (Psiko-teolojik eleştirel yaklaşım)I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı-1. (s.199-206), haz. H. Yavuzer ve M. R. Şirin, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınlar
 • Akyüz, Emine.(2013). Çocuğun bilgi edinme ve zararlı yayınlara karşı korunma hakkı. I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı-1. (s.115-132), haz. H. Yavuzer ve M. R. Şirin. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Ertürk, Yıldız Dilek (2011), Çocukluk çağı gelişim dönemlerine göre medya kullanımı, Çocuk Hakları ve Medya, haz. Mustafa Ruhi Şirin, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları
 • Güler, Deniz A. (2013). Soyutun somutlaştırılması: Çizgi filmlerin kültürel işlevleri. I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı-1. (s.207-216), haz. H. Yavuzer ve M. R. Şirin, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Güler, Handan. (2008). Algıların ötesi: bilinçaltı reklamcılık, bilinçaltı reklamcılığın tüketici davranışları üzerindeki etkileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Gürel, Z.,Temizyürek, F., Şahbaz, N.K. (2007). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Öncü Kitap.
 • İnal, Kemal. (2009). Türkiye’de Çocukluk: Nereye!.Çocuk ve Medya, 2.B.,ss. 28-29.Selda İçin Akçalı (der.), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılcı, Şule. (2009). Tüketim toplumunun bir formu olarak çizgi filmlerde çocukluk ve toplumsal cinsiyet temsilleri: Barbie, Bratz ve Winx Club. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Meriç, Cemil. (1986). Kültürden İrfana. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Mutlu, Erol. (2003). İletişim Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Öncül, Remzi. (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Özön, Nijat. (1981). Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Pembecioğlu, Nilüfer. (2013a). Gelecek kurguları ve medya algıları. I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı-1. (s.397-433), haz. H. Yavuzer ve M. R. Şirin, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Pembecioğlu, Nilüfer. (2013b). TRT Çocuk /Çocuklar için eğitim hedeflerinin eğlenceli içeriğe dönüşmesi sürecinin araştırılması. I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı-1. (s.473-511), haz. H. Yavuzer ve M. R. Şirin, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Rigel, Nurdoğan. (1993). Medya Ninnileri, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • RTÜK, (2005). Televizyon Programlarındaki Şiddet İçeriğinin, Müstehcenliğin ve Mahremiyet İhlallerinin İzleyicilerin Ruh Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri Araştırması.
 • Şimşek, Sedat. (2013). Duygusal zekâ bağlamında medyada yayınlanan reklamların çocuklar üzerinde oluşturabileceği davranış biçimleri. I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı-1. (s.235-254), haz. H. Yavuzer ve M. R. Şirin, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Williamson, Judith. (2001). Reklamların Dili, Reklamlarda Anlam ve İdeoloji, Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Yavuzer, Haluk. (1982). Çocuk ve Suç. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Yolcu, Ergün. (2005). Bilinçdışı (bilinçaltı) reklam tartışmaları ve çalışmaları. İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi. Sayı:22, s. 203-210. İstanbul.

Çizgi Filmlerdeki Subliminal Mesajların Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Yıl 2014, Cilt 3, Sayı 3, 25 - 39, 01.09.2014
https://doi.org/10.30703/cije.321348

Öz

Hedef kitlesi çocuklar olan çizgi filmlerin işlevleri; öğretmek, doğruyu göstermek, eğlendirmek, eğlendirirken eğitmektir. Ne yazık ki her çizgi filmde bu işlevleri yerine getirmek için olumlu mesajlar verilmemektedir. Görünen masum mesajların ardında çizgi film yapımcısına ait görüş, inanış veya felsefeye göre şekillenen mesajlar vardır. Bilinçaltına seslendiği için etkisi diğer mesajlardan daha hızlı ve geniş olan subliminal mesajların var olduğu savı –hâlâ tartışılsa da- geniş kitlelerce kabul edilmektedir. Çizgi filmlere ölüm, cinsellik, şiddet, gerçek üstü unsurlar ve millî duyguları yıpratan olumsuz mesajlar bilinçaltı ikna yöntemleri ile gizlenmektedir. Bu çalışmada çizgi filmlerdeki subliminal mesajların çocuklar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla çizgi film, bilinçaltı ikna yöntemleri açıklanmış; bazı çizgi filmler gösterge bilimsel çözümlemelerle incelenerek çizgi filmlere yerleştirilen subliminal mesajlara dikkat çekilmiştir. Varlığı yıllardır tartışılan subliminal mesaj bombardımanına karşı ailelerin, eğitimcilerin, medya kuruluşlarının ve devletin üzerine düşen görevler öneri niteliğinde sunulmuştur.Anahtar sözcükler: Çizgi film, Subliminal Mesaj, Gösterge Bilimi, Çocuk.

Kaynakça

 • Albayrak, Ahmet. (2013). Çocuğa saygılı medya anlayışı (Psiko-teolojik eleştirel yaklaşım)I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı-1. (s.199-206), haz. H. Yavuzer ve M. R. Şirin, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınlar
 • Akyüz, Emine.(2013). Çocuğun bilgi edinme ve zararlı yayınlara karşı korunma hakkı. I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı-1. (s.115-132), haz. H. Yavuzer ve M. R. Şirin. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Ertürk, Yıldız Dilek (2011), Çocukluk çağı gelişim dönemlerine göre medya kullanımı, Çocuk Hakları ve Medya, haz. Mustafa Ruhi Şirin, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları
 • Güler, Deniz A. (2013). Soyutun somutlaştırılması: Çizgi filmlerin kültürel işlevleri. I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı-1. (s.207-216), haz. H. Yavuzer ve M. R. Şirin, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Güler, Handan. (2008). Algıların ötesi: bilinçaltı reklamcılık, bilinçaltı reklamcılığın tüketici davranışları üzerindeki etkileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Gürel, Z.,Temizyürek, F., Şahbaz, N.K. (2007). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Öncü Kitap.
 • İnal, Kemal. (2009). Türkiye’de Çocukluk: Nereye!.Çocuk ve Medya, 2.B.,ss. 28-29.Selda İçin Akçalı (der.), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılcı, Şule. (2009). Tüketim toplumunun bir formu olarak çizgi filmlerde çocukluk ve toplumsal cinsiyet temsilleri: Barbie, Bratz ve Winx Club. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Meriç, Cemil. (1986). Kültürden İrfana. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Mutlu, Erol. (2003). İletişim Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Öncül, Remzi. (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Özön, Nijat. (1981). Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Pembecioğlu, Nilüfer. (2013a). Gelecek kurguları ve medya algıları. I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı-1. (s.397-433), haz. H. Yavuzer ve M. R. Şirin, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Pembecioğlu, Nilüfer. (2013b). TRT Çocuk /Çocuklar için eğitim hedeflerinin eğlenceli içeriğe dönüşmesi sürecinin araştırılması. I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı-1. (s.473-511), haz. H. Yavuzer ve M. R. Şirin, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Rigel, Nurdoğan. (1993). Medya Ninnileri, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • RTÜK, (2005). Televizyon Programlarındaki Şiddet İçeriğinin, Müstehcenliğin ve Mahremiyet İhlallerinin İzleyicilerin Ruh Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri Araştırması.
 • Şimşek, Sedat. (2013). Duygusal zekâ bağlamında medyada yayınlanan reklamların çocuklar üzerinde oluşturabileceği davranış biçimleri. I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı-1. (s.235-254), haz. H. Yavuzer ve M. R. Şirin, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Williamson, Judith. (2001). Reklamların Dili, Reklamlarda Anlam ve İdeoloji, Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Yavuzer, Haluk. (1982). Çocuk ve Suç. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Yolcu, Ergün. (2005). Bilinçdışı (bilinçaltı) reklam tartışmaları ve çalışmaları. İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi. Sayı:22, s. 203-210. İstanbul.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Diğer ID JA43EJ32CK
Bölüm Articles
Yazarlar

Fahri TEMİZYÜREK>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye


Ümran ACAR>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 3, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Temizyürek, F. & Acar, Ü. (2014). Çizgi Filmlerdeki Subliminal Mesajların Çocuklar Üzerindeki Etkisi . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 3 (3) , 25-39 . DOI: 10.30703/cije.321348

Cited By


ÇOCUK, TELEVİZYON VE CİNSELLİK: ÇİZGİ FİLMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
Mustafa İŞLİYEN
https://doi.org/10.19145/e-gifder.652500

e-ISSN: 2147-1606

14550        14551