Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Özel Yetenekli Öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Kimya Prototiplerini Argümesi

Year 2019, Volume 8, Issue 4, 1187 - 1200, 20.12.2019

Abstract

Bu araştırmada özel yetenekli öğrencilerin eleştirel düşünmelerini geliştirmede İslam bilim dünyasında kullanılan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hazırladığı kimya prototiplerini kille modelleyip argüme etmeleri çalışılmıştır. Araştırma 2018-2019 öğretim yılında Ankara’da özel yetenekli bireylerle öğretim yapan bir bilim ve sanat merkezinde on yaş grubu 17 özel yetenekli öğrenciyle kendi araştırmacı rehber öğretmenlerinden ikisiyle nitel araştırma desenlerinden durum çalışması temelinde yürütülmüştür. Özel yetenekli öğrenciler önce Prof. Dr. Fuat Sezgin’in kimya prototiplerinden beş tanesini kille modellemişler, daha sonra modellemelerini büyük grup tartışmalarıyla tartışmışlar, en sonunda da prototiplere dair bireysel olarak argümanlarını yapılandırmışlardır. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin argümanlarını yapılandırdıkları çalışma yaprakları, öğrenci gözünden sürecin etkililiğini değerlendirildiği yarı yapılandırılmış çalışma yapraklarıdır. Veri toplama araçlarının kapsam geçerliği alan eğitiminde uzman üç araştırmacı tarafından kontrol edilerek güvenirliği ise verileri kodlama ve kategorilere yerleştirmeler sırasında araştırmacılar arasındaki uyumla sağlanmıştır. Veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucu özel yetenekli öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in kimya prototiplerini kille modelleyip argüme etmelerinin, argüman yapılandırma başarısındaki artışla onların eleştirel düşünmelerini geliştirdiği şeklindedir. Ayrıca öğrenci gözünden sürecin değerlendirilmesi de eğlenerek öğrenme ve tarihi aygıtların öğrenilmesine vurgu yapmaktadır. Bu araştırmada Prof. Dr. Fuat Sezgin’in kimya prototiplerinin çalışılmasıyla hem ünlü bilim insanın eserlerinden bir çalışmaya yönelinmiş hem de İslam bilim insanlarının eserleri okuyanlara tanıtılmaya çalışılmıştır. İleriki araştırmalarda ünlü bilim insanının eserleri temelinde ve öğrencilerin eleştirel düşünmelerinin geliştirilmesi de göz önüne alınarak farklı çalışmalar önerilebilir.

References

 • Cambridge International Examinations (CIE). (2011). Thinking Skills Syllabus 9694, http://www.cie.org.uk sayfasından erişilmiştir.
 • Demircioğlu, G., Demircioğlu, H., & Vural, S. (2016). 5E öğretim modelinin üstün yetenekli öğrencilerin buharlaşma ve yoğuşma kavramlarını anlamaları üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 821-838.
 • Demircioğlu, H., & Vural, S. (2016). Ortak bilgi yapılandırma modelinin (OBYM), sekizinci sınıf düzeyindeki üstün yetenekli öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları üzerine etkisi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 49-60.
 • Demircioğlu, H., Vural, S., & Demircioğlu, G. (2013). Üstün yetenekli öğrencilerin zihinsel modelleri: Maddenin tanecikli yapısı. Eğitim Bilimleri Dergisi, 38, 65-84.
 • Genç, M. E. (2014). Üstün yetenekli öğrencilerin görsel sanatlar eğitiminde disiplinlerarası öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi (Konya bilsem örneği). SED Sanat Eğitim Dergisi, 2(1), 142-168.
 • Gerring, J. (2004). What is a case study and what is it good for? American Political Science Review, 98(2), 341-354.
 • Jen, E., Moon, S., & Samarapungavan, A. (2015). Using design-based research in gifted education. Gifted Child Quarterly, 59(3), 190-200.
 • Kettler, T. (2014). Critical thinking skills among elementary school students: Comparing identified gifted and general education student performance. Gifted Child Quarterly, 58(2), 127-136.
 • Lang, Q., C., Wong, A. F. L., & Fraser, B. J. (2005). Teacher-student interaction and gifted students’ attitudes towards chemistry in laboratory classrooms in Singapore. Journal of Classroom Interaction, 40(1), 18-28.
 • Lim, L. (2011). Beyond logic and argument analysis: Critical thinking, everyday problems and democratic deliberation in Cambridge international examinations’ thinking skills curriculum. Journal of Curriculum Studies, 43(6), 783-807.
 • Netz, H. (2014). Gifted conversations: Discursive patterns in gifted classes. Gifted Child Quarterly, 58(2), 149-163.
 • Prof. Dr. Fuat Sezgin’in kimya prototiplerinin görselleri. http://www.ibtav.org sayfasından erişilmiştir.
 • Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatı. http://www.ibtav.org sayfasından erişilmiştir.
 • Renzulli, J. S. (2012). Reexamining the role of gifted education and talent development for the 21st century: A four-part theoretical approach. Gifted Child Quarterly, 56(3), 150-159.
 • Stott, A., Hobden, P. A. (2016). Effective learning: A case study of the learning strategies used by a gifted high achiever in learning science. Gifted Child Quarterly, 60(1), 63-74.
 • Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., & Worrell, F. C. (2011). Rethinking giftedness and gifted education: A proposed direction forward based on psychological science. Psychological Science in the Public Interest, 12(1), 3-54.
 • Taber, K. S. (2010). Challenging gifted learners: general principles for science educators; and exemplification in the context of teaching chemistry. Science Education International, 21(1), 5-30.
 • Walton, D. (2006). Fundamentals of critical argumentation. New York USA: Cambridge University.
 • Ziegler, A., Stoeger, H., & Vialle, W. (2012). Giftedness and gifted education: The need for a paradigm change. Gifted Child Quarterly, 56(4), 194-197.

Year 2019, Volume 8, Issue 4, 1187 - 1200, 20.12.2019

Abstract

References

 • Cambridge International Examinations (CIE). (2011). Thinking Skills Syllabus 9694, http://www.cie.org.uk sayfasından erişilmiştir.
 • Demircioğlu, G., Demircioğlu, H., & Vural, S. (2016). 5E öğretim modelinin üstün yetenekli öğrencilerin buharlaşma ve yoğuşma kavramlarını anlamaları üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 821-838.
 • Demircioğlu, H., & Vural, S. (2016). Ortak bilgi yapılandırma modelinin (OBYM), sekizinci sınıf düzeyindeki üstün yetenekli öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları üzerine etkisi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 49-60.
 • Demircioğlu, H., Vural, S., & Demircioğlu, G. (2013). Üstün yetenekli öğrencilerin zihinsel modelleri: Maddenin tanecikli yapısı. Eğitim Bilimleri Dergisi, 38, 65-84.
 • Genç, M. E. (2014). Üstün yetenekli öğrencilerin görsel sanatlar eğitiminde disiplinlerarası öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi (Konya bilsem örneği). SED Sanat Eğitim Dergisi, 2(1), 142-168.
 • Gerring, J. (2004). What is a case study and what is it good for? American Political Science Review, 98(2), 341-354.
 • Jen, E., Moon, S., & Samarapungavan, A. (2015). Using design-based research in gifted education. Gifted Child Quarterly, 59(3), 190-200.
 • Kettler, T. (2014). Critical thinking skills among elementary school students: Comparing identified gifted and general education student performance. Gifted Child Quarterly, 58(2), 127-136.
 • Lang, Q., C., Wong, A. F. L., & Fraser, B. J. (2005). Teacher-student interaction and gifted students’ attitudes towards chemistry in laboratory classrooms in Singapore. Journal of Classroom Interaction, 40(1), 18-28.
 • Lim, L. (2011). Beyond logic and argument analysis: Critical thinking, everyday problems and democratic deliberation in Cambridge international examinations’ thinking skills curriculum. Journal of Curriculum Studies, 43(6), 783-807.
 • Netz, H. (2014). Gifted conversations: Discursive patterns in gifted classes. Gifted Child Quarterly, 58(2), 149-163.
 • Prof. Dr. Fuat Sezgin’in kimya prototiplerinin görselleri. http://www.ibtav.org sayfasından erişilmiştir.
 • Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatı. http://www.ibtav.org sayfasından erişilmiştir.
 • Renzulli, J. S. (2012). Reexamining the role of gifted education and talent development for the 21st century: A four-part theoretical approach. Gifted Child Quarterly, 56(3), 150-159.
 • Stott, A., Hobden, P. A. (2016). Effective learning: A case study of the learning strategies used by a gifted high achiever in learning science. Gifted Child Quarterly, 60(1), 63-74.
 • Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., & Worrell, F. C. (2011). Rethinking giftedness and gifted education: A proposed direction forward based on psychological science. Psychological Science in the Public Interest, 12(1), 3-54.
 • Taber, K. S. (2010). Challenging gifted learners: general principles for science educators; and exemplification in the context of teaching chemistry. Science Education International, 21(1), 5-30.
 • Walton, D. (2006). Fundamentals of critical argumentation. New York USA: Cambridge University.
 • Ziegler, A., Stoeger, H., & Vialle, W. (2012). Giftedness and gifted education: The need for a paradigm change. Gifted Child Quarterly, 56(4), 194-197.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Seçil Buket HARUT This is me
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye


Ümmüye Nur TÜZÜN (Primary Author)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-9114-0460
Türkiye


Gülseda EYCEYURT TÜRK
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4757-3696
Türkiye

Publication Date December 20, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 8, Issue 4

Cite

Bibtex @research article { cije627293, journal = {Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1606}, address = {}, publisher = {Sivas Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1187 - 1200}, doi = {}, title = {Özel Yetenekli Öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Kimya Prototiplerini Argümesi}, key = {cite}, author = {Harut, Seçil Buket and Tüzün, Ümmüye Nur and Eyceyurt Türk, Gülseda} }
APA Harut, S. B. , Tüzün, Ü. N. & Eyceyurt Türk, G. (2019). Özel Yetenekli Öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Kimya Prototiplerini Argümesi . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 8 (4) , 1187-1200 . Retrieved from http://cije.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/50809/627293
MLA Harut, S. B. , Tüzün, Ü. N. , Eyceyurt Türk, G. "Özel Yetenekli Öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Kimya Prototiplerini Argümesi" . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 8 (2019 ): 1187-1200 <http://cije.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/50809/627293>
Chicago Harut, S. B. , Tüzün, Ü. N. , Eyceyurt Türk, G. "Özel Yetenekli Öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Kimya Prototiplerini Argümesi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 8 (2019 ): 1187-1200
RIS TY - JOUR T1 - Özel Yetenekli Öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Kimya Prototiplerini Argümesi AU - Seçil Buket Harut , Ümmüye Nur Tüzün , Gülseda Eyceyurt Türk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1187 EP - 1200 VL - 8 IS - 4 SN - -2147-1606 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet International Journal of Education Özel Yetenekli Öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Kimya Prototiplerini Argümesi %A Seçil Buket Harut , Ümmüye Nur Tüzün , Gülseda Eyceyurt Türk %T Özel Yetenekli Öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Kimya Prototiplerini Argümesi %D 2019 %J Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi %P -2147-1606 %V 8 %N 4 %R %U
ISNAD Harut, Seçil Buket , Tüzün, Ümmüye Nur , Eyceyurt Türk, Gülseda . "Özel Yetenekli Öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Kimya Prototiplerini Argümesi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 8 / 4 (December 2019): 1187-1200 .
AMA Harut S. B. , Tüzün Ü. N. , Eyceyurt Türk G. Özel Yetenekli Öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Kimya Prototiplerini Argümesi. CIJE. 2019; 8(4): 1187-1200.
Vancouver Harut S. B. , Tüzün Ü. N. , Eyceyurt Türk G. Özel Yetenekli Öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Kimya Prototiplerini Argümesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi. 2019; 8(4): 1187-1200.
IEEE S. B. Harut , Ü. N. Tüzün and G. Eyceyurt Türk , "Özel Yetenekli Öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Kimya Prototiplerini Argümesi", Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol. 8, no. 4, pp. 1187-1200, Dec. 2019

14550

© Cumhuriyet University, Faculty of Education