e-ISSN: 2147-1606
Founded: 2011
Publisher: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Cover Image
 

Cumhuriyet International Journal of Education is an international, scientific, peer-reviewed and electronic journal published by the Cumhuriyet University Faculty of Education four times a year (March, June, September, December). Experimental, review and compilation articles directly related to the fields of pre-school, primary education, secondary education, higher education and adult education are included in the journal whose publication languages ​​are English and Turkish.

Cumhuriyet International Journal of Education aims to contribute to science at high academic standards in the field of education and interdisciplinary studies, to follow the developments in the world with a universal perspective, to identify the changes and needs in the field of education in our country and to produce original solutions, and to support their international development and to support the creation of resources by including studies prepared in Turkish and English in these fields.

2024 - Volume: 13 Issue: 1

Research Article

Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlik Algıları için Dijital Materyal Tasarım Becerilerinin Önemi: İlişkisel Bir Araştırma

Research Article

Örgütsel Adaletin Örgütsel Muhalefet ve Örgütsel Mutluluk İle İlişkisi: Öğretmenler Üzerine Bir İnceleme

Research Article

ÖĞRETMEN MESLEKİ DEĞERLER ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Research Article

Dijital Vatandaş Farkındalık Ölçeği Geliştirme Çalışması

Research Article

Öğretmen-Akademisyen İş Birliği Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Research Article

Effectiveness of Play and Activity-based Preschool Values Education Practices: An Experimental Study

Research Article

Ergenlik Dönemindeki Suriyeli Mülteci Çocuklarda İyi Oluş: Deneysel Bir Karma Yöntem Araştırması

Review

Türkiye’de Öfkeyi Önlemeye Yönelik Hazırlanan Programların İncelenmesi

Research Article

İşitme Kayıplı Öğrencilerin İletişim Becerilerinin Akademik ve Sosyal Becerilere Yansımasına İlişkin Ebeveyn ve Öğretmenlerin Algıları

Research Article

Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının İdeal Matematik Öğrenme Ortamlarına Yönelik İnanışları

Research Article

Müzik Öğretmenliği Programlarındaki Müzik Teknolojisi ile ilgili Ders İçeriklerine İlişkin Öğretim Üyesi Görüşleri

Research Article

Öğretmenlerin Program Okuryazarlık, Öğrenme Öğretme Süreci Yeterlikleri, Başarı Hedefleri ve Programa Bağlılıkları Arasındaki İlişkiler

Research Article

Kültür Kavramına Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Gözünden Bakmak

Research Article

“I am not a caregiver!” Experiences and Views of Paraprofessionals about Their Roles and Responsibilities

Research Article

Kaynaştırma Eğitimi Uygulanan Meslek Liselerindeki Öğretmenlerin Yeterlik Algılarıyla Duygu, Tutum ve Kaygıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Research Article

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri ve Öz Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişki

Review

Bilgi İşlemsel Düşünmenin Okuryazarlık Kapsamında Değerlendirilmesi

Review

Ergenlerde Çevrimiçi Arkadaşlık ile İlişkili Psikolojik Faktörler: Bir Sistematik Literatür Taraması

Research Article

Education 5.0 Digital Learning Technologies Self-Efficacy Scale for Pre-Service Teachers: A Validity and Reliability Study

Research Article

Çocuk Edebiyatında Çokkültürlü Anlatı Analizi: Dünyanın Etrafında Dönen Resimli Hikâye Kitapları

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education